Brzi obračun prihoda van radnog odnosa

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

RB Naziv stavke Iznos PPP POPDV
1
2
1.17647059
1.17647059
3
rb1*rb2
3.9 8d.2
4
rb3*0.25
0,00
5
rb3-rb4
0,00 3.10
6
rb5*0.2
0,00 3.11
7
rb3-rb6
0,00
8
rb6+rb7
0,00
Unos podataka o fizičkom licu, izrada XML datoteke za poresku prijavu, štampa obrasca PPP-PD i dopunjavanje podataka za POPDV obrazac moguća je kroz Poslovni Softver.