Vaš poslovni softver za Vaše knjigovodstvo

DynaSoft Vam sa zadovoljstvom može predstaviti jedan koncept objedinjenog knjigovodstvenog informacionog rešenja pod nazivom Poslovni Softver. Program u sebi sadrži više modula kao što su: maloprodaja (POS), veleprodaja, fakturisanje, fiskalna kasa, glavna knjiga, operativa, obračun zarada, kadrovska evidencija, pdv evidencija, kupci i dobavljači ali i neke dodatne ekstenzije kao što su komisiona prodaja, nabavka, apotekarski recepti, virmani, prosto knjigovodstvo itd. Poslovni Softver je kompaktan i integrisani informacioni sistem koji pokriva sve segmente poslovanja velikog broja današnjih preduzeća. Svojim vizuelno i konceptualno dopadljivim interfejsom omogućavaju lako i jednostavno vođenje malih preduzeća i agencija, a svojom funkcionalnošću i velikim brojem opcija omogućava kompletno vođenje srednjih i velikih preduzeća.

Aktuelno

25.07.2018. Prihodi van radnog odnosa

U sklopu modula za obračun zarada dodano je proširenje za obračun prihoda van radnog odnosa.


16.06.2018. POPDV evidencija

Od 01.07.2018. godine počinje da se primenjuje Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (POPDV obrazac).


Uputstvo

Program Poslovni Softver ima urađeno uputstvo.