Osnovna zarada
Osnovni parametri obračuna
Fond sati:
Ukupno umanjenje:
Minimalna netto satnica:
Minimalna osnovica za doprinose:
Maksimalna osnovica za doprinose:
Stopa minulog rada:
Dodatne vrste rada - 7

Obračunati iznosi
Osnovica: 82.025,68
Umanjenje poreza: 25.000,00
Osnovica poreza: 57.025,68
Osnovica doprinosa: 82.025,68
Za isplatu: 60.000,00
Potrebna sredstva: 94.452,57
Obračunati doprinosi
 Iz plateNa platuUkupno
Porez: (10%) 
5.702,57
  (10%) 
5.702,57
PIO: (14%) 
11.483,60
(10%) 
8.202,57
(24%) 
19.686,17
Zdravstveno: (5,15%) 
4.224,32
(5,15%) 
4.224,32
(10,3%) 
8.448,64
Nezaposlenost: (0,75%) 
615,19
(0%) 
0,00
(0,75%) 
615,19
Ukupno doprinosi: (19,9%) 
16.323,11
(15,15%) 
12.426,89
(35,05%) 
28.750,00
Sveukupno: (29,9%) 
22.025,68
(15,15%) 
12.426,89
(45,05%) 
34.452,57
OZ obrazac
Vrsta rada SVP Sati Osnovica Za isplatu Opis
Redovan rad 101 184 75.677,62 53.050,01
Topli obrok 101 3.281,02 2.300,00 23 dana
Regres 101 1.426,53 1.000,00
Prevoz 101 1.640,51 1.150,00 23 dana
Korekcija 101 0,00 2.499,99 Za 184 sata
Ukupno: 184 82.025,68 60.000,00