O programu

Osnovne informacije o programu

Inicijalno sa pojedinačnim projektima od 1992. a integrisano kroz ideju sveobuhvatnog poslovnog softvera od 1997. godine stekli smo svo potrebno znanje i iskustvo da bismo Vam ponudili platformu za rešenje velikog broja Vaših problema i poslovnih zahteva. Svesni smo činjenice da uspeh na tržištu zahteva stalno prilagođavanje poslovnim i ostalim promenama. Zbog toga je Poslovni Softver otvorena ali i konkretizovana vizija skrojena od naših ličnih ambicija i želja naših korisnika da stvorimo izbalansirani, jednostavan i sveobuhvatan program za kompletno vođenje Vašeg i našeg poslovanja.

Ovaj deo sajta predstavlja podršku uz Desktop aplikaciju Poslovni Softver.

Za osnovne informacije otvorite www.dynasoft.rs

Za upustvo otvorite help.dynasoft.rs